حس آرامش در نورپردازی ساختمان

واقغیت اینست که اگر ساختمانی را برای پروژه نورپردازی بر میگزینیم اخرین فاکتوری که ممکن است در سیتم طراحی نور دخیل باشد حس آرامش بصری برای بینندگان ساختمان است.

متاسفانه مسئله آلودگی نوری در شهرهای بزرگ به امری طبیعی بدل شده است و نکتهای که طراحان شهری از آن غافلند تاثیر این آلودگی بر روی روان و سلامت کودکان آینده است.

برای نورپردازی یک ساختمان مسکونی حتما نباید جلب توجه آن در اولویت باشد برعکس این ساختمان باید از لحاظ نور برای ساکنین و عابرین به عنوان یک منظر زیبا و آرامش بخش پذیرفته شود .

/ 0 نظر / 22 بازدید