نورپردازی نمای ساختمان

برای نورپردازی نمای یک ساختمان ابتدا باید احجام ٰ نوع کاربری و فرم یک ساختمان مورد توجه قرار گیرد . سپس باید بر اساس نوع نورها شدت و جهت انتشار آنها اقدام به ایجاد انواع نورها در نمای ساختمان نمود .

با انتخاب مناسب منابع نوری و همچنین جایگذاری آنها ذر نمای ساختمان می توان منظره و دید زیبایی از نمای ساختمان در شب ایجاد کرد . حتی در مواقعی نورپردازی می تواند یک ساختمان را زیباتر از روز نمایش دهد.

در نورپردازی نمای ساختمان اصلا لازم نیست تمام نمای ساختمان را روشن کرد . بلکه باید تنها بر روی نقاط مهمی از نما تاکید نمود . به عبارت بهتر نباید با نورهای مختلف پدیده شلوغی یا آلودگی نوری ایجاد شود بلکه باید با منابع ملایم و مناسب یک منظره زیبا از نمای ساختمان در شب ایجاد نمود.

/ 0 نظر / 21 بازدید