نورپردازی متناسب با کاربری ساختمان

در طراحی نورپردازی ساختمان باید به نوع کاربری ساختمان توجه شود.

به عنوان مثال طراحی نور یک مجتمع تجاری با یک مجتمع اداری و یا مسکونی به کلی متفاوت است.

برخی اوقات لازم است که نورها حس دعوت کنندگی به ساختمان را تشدید کنند و برخی اوقات باید ایجاد آرامش نمایند . باید توجه کرد که در همه این موارد  از آلودگی نوری اجتناب شود.

نورها در شب  زبان ناطق ساختمان های مختلف می شوند و بهتر از نور روز میتوانند کاربری ساختمان را تبیین نمایند

در ادامه طراحی نورپردازی بانک حکمت را با توجه به قابلیت های بانک مشاهده فرمایید.

 

/ 0 نظر / 38 بازدید